2% z dane

KST Púchov si touto cestou dovoľuje poďakovať všetkým turistom, priaznivcom a priateľom, ktorí nám v roku 2020 venovali 2% zo svojich daní. Tieto príspevky sú už niekoľko rokov jedným z kľúčových zdrojov našich príjmov, preto by sme Vás radi poprosili, aby ste náš klub podporili aj tento rok.

Ako na to:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“ a správne vypíšte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

Tlačivá a informácie získate u V. Jadrníčka, tel.: 0910784680, e-mail: volodapu@gmail.com

Potrebné údaje:

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 00620475

Obchodné meno (názov): Klub slovenských turistov Púchov

Sídlo: Štefánikova 827/31, 02001 Púchov

Riadne vypísané a potvrdené tlačivá môžete odovzdať najneskôr do 26.4.2021 V. Jadrníčkoviktorý ich po zozbieraní odovzdá naraz na daňový úrad.

Ak ste zamestnancami CMTT, stačí tlačivo len vypísať a najneskôr do 23.4.2021 ho doručiť V. Jadrníčkovi, ktorý ich dá naraz potvrdiť v mzdovej učtárni. V tomto prípade však treba uviesť aj osobné číslo zamestnanca pre uľahčenie práce pracovníčok mzdovej učtárne.

Ak ich chcete na daňový úrad (príslušný k trvalému bydlisku) odovzdať osobne, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že tak musíte urobiť najneskôr do 30.4.2021.

Upozorňujeme, že z dôvodu súčasnej pandemickej situácie môže dôjsť ku zmenám termínov. V takom prípade vás budeme včas informovať.

Platné tlačivá nájdete v prílohe (Tlačivá), alebo na našej webovej stránke v priečinku DOKUMENTY.

Upozornenie: Tlačivá spolu nezošívajte – treba ich nechať každé zvlášť!

Budeme radi, keď  na naše aktivity a na nás, ako možných prijímateľov 2% z dane, upozorníte aj Vašich príbuzných a priateľov, prípadne aj právnické osoby.

O použití týchto finančných prostriedkov sa môžete presvedčiť osobne na našich akciách, alebo na našej webovej stránke www.kstpuchov.sk

ĎAKUJEME

Výbor KST Púchov

Tlačivá

Poďakovanie

Komentáre sú vypnuté.

Z NAŠICH AKCIÍ
PREHĽAD ČLÁNKOV
KALENDÁR PODUJATÍ
Máj  2021
Pon Uto Str štv Pia Sob Ned
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
POČITADLO NÁVŠTEV