O NÁS

Niečo o nás, z našej histórie…Začiatky turistiky v našom meste Púchov sa datujú od r.193O. Vtedy vzniká skupina nadšencov, ktorí ešte neboli organizovaní v žiadnej organizácii, ale chodili na túry, či už pešie alebo lyžiarske.Prvým takým organizátorom bol Tanuška Štefan. Až v roku 1939 bola založená organizácia pod názvom Klub slovenských turistov a lyžiarov. Tento klub viedol Zemančík Cyril.Z rozprávania jednotlivých členov vieme, že ich činnosť bola výborná aj ked´ mali skromné podmienky. Takto to pretrvalo až do šesťdesiatých rokov.Druhá taká etapa turistov v našom meste začína pod Telovýchovnou jednotou Makyta, ktorá združovala všetky športové činnosti. Vtedy ešte odbor turistiky mal málo členov. Ich počet sa pohyboval okolo 10. Ako prvý predseda sa stal Plevák Zdeno. Neskôr Cíbik Vojtech. V tom čase odbor turistiky mal slabé turistické vybavenie, čo sa aj odzrkadlilo v slabej členskej základni. Členovia sa zúčastňovali rôznych turistických akcii, na ktoré si prispievali z vlastných prostriedkov a z rôznych brigád. Postupne sa členovia vytrácali z odboru, až vznikla situácia, že sa klub rozpadne. Táto situácia trvala do roku 1972. Tretia etapa pôsobenia turistiky v Púchove začína založením turistického oddielu pri TJ Gumárne Púchov na ustanovujúcej schôdzi 1.marca 1972 za účasti 13 záujemcov o turistiku. Hlavným iniciátorom nového zrodu turistiky v Púchove bol Sluka Ján, ktorý učil na ZDŚ Komenského v Púchove. Pomáhali mu Martišík Ján a Justus Peter. V tom čase bol zvolený za predsedu KST v Púchove Labaj Štefan.Za jednu z prvoradých úloh turistického klubu je aj spolupráca s mládežou. V roku 1976 MUDr. Vadovičová zakladá prvý púchovský TOM Rozsutec. Neskôr MUDr. Vadovič založil ďalší oddiel pod názvom TOM Drobček. Oba oddiely však fungujú ako jeden oddiel. Vedúcim púchovského TOM Drobček sa stal Jadrníček Vladimír. Turistika to nie je len chodenie po horách. Je to práca s mládežou, uskutočňovanie rôznych prednášok, besied, obnova orientačných tabúľ a chodníkov, zvyšovanie odbornosti, práca výboru, ktorý s cvičiteľmi pripravuje všetky turistické akcie a stará sa o ich hladký priebeh. Za túto snahu a všetku prácu o rozvoj turistiky počas všetkých rokov boli niektorí zaslúžili členovia ohodnotení diplomami a pamätnými listami za rozvoj turistiky v Púchove. Traja členovia bolo vyznamenaní .Majstri turistiky:

MUDr. Barborík Rudolf

Labaj Štefan

Barica Miroslav

V roku 2016 sme znovu obnovili TOM. Turistický oddiel mladých. Na začiatku bolo len / 16 členov /

V tomto období / 2020 /má náš turistický oddiel 142 členov + 24 členov TOM.

Po desať ročnom pôsobení ako predseda KST Milan Kvasnica  sa vzdáva funkcie a vo voľbách na výročnej členskej schôdzi 2018 bola zvolená za predsedu Marica Jurenková.

 

Z NAŠICH AKCIÍ
PREHĽAD ČLÁNKOV
KALENDÁR PODUJATÍ
Jún  2024
Pon Uto Str štv Pia Sob Ned
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
POČITADLO NÁVŠTEV