TRASY NÁŠHO REGIONU

Oblasť POVAŽSKÁ BYSTRICA

Naši značkári:

Augustín Kubáň – inštruktor značenia KST Púchov

Anička Kubáňová – značkár KST Púchov

Milan Kvasnica – značkár KST Púchov

Vladimír Jadrníček – značkár KST Púchov

Miloš Žatko – značkár KST Púchov

Karol Karas – značkár KST Púchov

V našej oblasti sa staráme o 431,4 km značených turistických chodníkov.


Prehľad turistických chodíkov:

1. Nadmorská výška /m/.

2. Názov turistického informačného miesta.

3. Farba.

4. Vzdialenosť od východiska /km/.

TZT 0881a Pri Hornej Porube, hradská -Lúka pod Strážovom

410 Pri Hornej Porube, hradská 0,0
405 Horná Poruba 0,7
700 Nad Hornou Porubou 2,0
900 Sedlo Palúch 2,8
770 Srvátková lúka 5,4
438 Pod Suchou horou 12,8
538 Kršákovci 14,3
603 Zliechov 15,0
1030 Sedlo pod Strážovom 19,5
1130 Lúka pod Strážovom 19,9

TZT 0881b Lúka pod Strážovom-Strážov

1130 Lúka pod Strážovom 0,0
1213 Strážov 0,4

TZT 0808b Vrchteplá-Považská Teplá

520 Vrchteplá 0,0
410 Záskalie 4,3
360 Manínska tiesňava, kemp 6,3
290 Považská Teplá 9,3

TZT 0881 Sidonie-Pod Okršliskom

355 Sidonie 0,0
650 Brezová-kaplnka 5,0
760 Pod Okršliskom 7,0

TZT 2423a Prejta-Chata Homôlka

255 Prejta 0,0
410 Iliavka 5,8
425 Horná Poruba, hradská 9,2
405 Horná Poruba 10,3
700 Nad Hornou Porubou 12,3
900 Sedlo Palúch 13,0
765 Chata Homôlka 17,1

TZT 2691 Zliechov-Riedka

603 Zliechov 0,0
950 Javorina 3,2
636 Mojtín 5,6
442 Jaseňová 8,6
400 Riedka 11,3

TZT 2692 Púchov-Brezová, kaplnka

265 Púchov 0,0
493 Keblie 5,2
335 Horná Breznica 6,8
400 Lednica 9,9
640 Červenokamenské sedlo 12,1
361 Červený kameň 14,4
620 Sedlo Chotúč 16,8
650 Vršatecké Podhradie 18,3
727 Chata Vršatec 19,0
650 Brezová, kaplnka 21,3

TZT 2693 Nosice-Hotel Portáš

285 Nosice 0,0
295 Nimnica, kúpele 1,4
462 Zábavy 4,4
512 Sliškovec 7,6
675 Diel 12,4
745 Sedlo Kýčera 16,4
815 Sedlo Zigov 20,4
660 Nad Končinou 23,0
440 Horná Maríková, Modlatín 24,1
628 Stolečné 33,2
920 Hotel Portáš 34,8

TZT 2694 Domaniža-Vrchteplá

391 Domaniža 0,0
355 Rybníky 1,8
570 Sedlo pod Dúpnou 4,3
380 Bodiná 9,1
520 Vrchteplá 12,9

TZT 2695 Považská Bystrica-Malý Javorník

282 Považská Bystrica 0,0
295 Orlové, zámok 2,2
530 Lopatina 5,8
498 Sedlo Klapy 7,7
560 Dúbrava 10,7
593 Bukovina 12,7
610 Sedlo Chrcholinec 17,9
960 Orgoňova Kýčera 23,1
860 Sedlo Orgoňova Kýčera 24,3
930 Javoričie 27,3
858 Sedlo Adamkov 30,3
1019 Malý Javorník 31,8

TZT 2742a Domaniža-Fačkov

391 Domaniža 0,0
425 Domaniža, strelnica 1,3
785 Šibeničná 4,3
536 Fačkov 7,0

TZT 5580 Dubnica nad Váhom-Trenčianske Teplice

235 Dubnica nad Váhom 0,0
519 Kýšky 8,0
268 Trenčianske Teplice 11,0

TZT 5581 Pruské-Sedlo Chotuč

245 Pruské 0,0
437 Kalvária 4,4
620 Sedlo Chotuč 7,6

TZT 5582 Lednické Rovne-Sedlo Kýčera

270 Lednické Rovne 0,0
280 Kolónia 1,0
405 Sedlo Zadná hora 3,5
400 Lednica 9,1
430 Zubák 14,4
320 Záriečie 19,1
745 Sedlo Kýčera 24,0

TZT 5583 Háj, Osada-Sedlo Mraznica

420 Háj, Osada 0,0
330 Malé Košecké Podhradie 1,0
325 Veľké Košecké Podhradie 2,3
556 Sedlo Mraznica 5,5

TZT 5584 Považská Bystrica-Zliechov

282 Považská Bystrica 0,0
300 Považská Bystrica, garáže 2,6
380 Horný Moštenec 6,7
325 Tŕstie 11,6
400 Riedka 14,2
435 Predhorie 18,3
519 Pod Hrádkom, sútok potokov 20,1
603 Zliechov 26,3

TZT 5585 Záskalie-Pod Veľkým Manínom

410 Záskalie 0,0
640 Pod Veľkým Manínom 2,1

TZT 5586 Makyta-Hotel Portáš

922 Makyta 0,0
540 Makytka 2,6
420 Lazy pod Makytou, Krivé 5,6
516 Lazy pod Makytou, Čertov 9,5
920 Hotel Portáš 12,6

TZT 5587 Slopná-Mojtín

317 Slopná 0,0
450 Podmálenica 4,0
636 Mojtín 13,0

TZT 5587V Malenica-Ostrá Malenica

860 Malenica 0,0
909 Ostrá Malenica 0,8

TZT 5588 Bolešov-Chata Vršatec

231 Bolešov 0,0
265 Chata Gilianka 1,8
556 Horáreň Chrastková 9,3
746 Biely vrch 12,3
727 Chata Vršatac 14,3

TZT 5643 Pružina, garáže-Lúka pod Strážovom

380 Pružina , garáže 0,0
515 Briestenné 2,7
825 Kortmanka, jaskyňa 6,1
1037 Hrubá Kečka 7,2
756 Sedlo Samostrel 8,4
813 Vráblová 9,2
1068 Čierny vrch 11,1
1130 Lúka pod Strážovom 12,4

TZT 8580 Milochov-Manínska tiesňava, kemp

283 Milochov 0,0
490 Žiar 2,2
288 Považská Bystrica, štadión 6,1
288 Považská Bystrica, amfiteáter 7,8
640 Pod Veľkým Manínom 17,0
820 Vápencová jaskyňa 18,0
360 Manínska tiesňava, kemp 22,0

TZT 8581 Púchov-Považské Podhradie

265 Púchov 0,0
446 Lachovec 3,0
479 Biela skala 4,6
462 Zábavy 8,6
282 Udiča 11,7
475 Prameň pod Klapmi 13,4
654 Klapy 14,1
498 Sedlo Klapy 14,7
530 Lopatina 16,6
298 Považské Podhradie 18,2

TZT 8582 Pružina, garáže-Lazový vrch

380 Pružina , garáže 0,0
453 Predhorie 2,0
519 Pod Hrádkom, sútok potokov 3,8
756 Sedlo Samostrel 6,2
856 Lazový vrch 12,7

TZT 8583 Ladce-Košecké Rovné

250 Ladce 0,0
368 Kameňolom 3,2
556 Sedlo Mraznica 6,6
515 Pod Rohatou skalou 9,3
850 Rohatá skala 10,1
636 Mojtín 15,3
538 Košecké Rovné 18,2

TZT 8584 Lysá pod Makytou-Makyta

345 Lysá pod Makytou 0,0
625 Sedlo Hrnčár 2,7
650 Paseky 5,8
820 Pod Červenou Vežou 9,0
923 Makyta 9,8

TZT 8585 Nová Dubnica-Kamenné vráta

240 Nová Dubnica 0,0
270 Veľký Kolačín 1,3
519 Kyšky 4,8
540 Kamenné vráta 5,8

TZT 8586 Podjavorník-Sedlo pod Stratencom

600 Podjavorník 0,0
1013 Sedlo pod Stratencom 4,5

TZT 8587 Ilava-Nad Hornou Porubou

250 Ilava 0,0
310 Chrástky 2,6
420 Háj, Osada 7,1
700 Nad Hornou Porubou 11,0

TZT 8588 Chata Vršatec-Červený Kameň

727 Chata Vršatec 0,0
361 Červený Kameň 4.0

TZT 8589 Kátlina, Repovci-Nad Končinou

420 Kátlina, Repovci 0,0
660 Nad Končinou 5,0

TZT 8590 Papajské sedlo, št. hr.-Sedlo Kohútka št. hr.

691 Papajské sedlo, št. hr. 0,0
516 Lazy pod Makytou, Čertov 2,9
879 Sedlo Kohútka, št. hr. 6,0

TZT 8591 Papradno-Sedlo Chrcholinec

398 Papradno 0,0
610 Sedlo Chrcholinec 2,2

TZT 8592 Červíková, chata-Lúka pod Strážovom

600 Červíková, chata 0,0
805 Medvedia skala 1,6
1030 Sedlo pod Strážovom 2,2
1130 Lúka pod Strážovom 3,1

TZT 8593 Ráztoka-Malý Javorník

630 Ráztoka 0,0
1019 Malý Javorník 2,8

TZT 8692 Horná Maríková, Modlatín-Sedlo Orgoňova Kýčera

440 Horná Maríková, Modlatín 0,0
860 Sedlo Orgoňova Kýčera 3,7

Celkový prehľad turistických chodníkov, návod pre všetkých, ktorí by si to chceli prejsť…